Citas de Groucho Marx


Citas de  Groucho Marx
-Non me gustou a representación, pero despois a vi en circunstancias máis adversas: o pano estaba levantado.